Маршрут: Могилино - Русе

Основна информация за маршрута

Час на тръгване от начална спирка Могилино - 10:13

Час на пристигане в крайна спирка Русе - 12:05

Номер на сектор - 1

Име на превозвач - Криси 84 ООД

Телефон на каса -

Пътува в дните - Понеделник; Вторник; Сряда; Четвъртък; Петък;

Пригодност за инвалиди - НЕ

Подробно разписание на маршрута

Могилино

Час на тръгване: 10:13

Цена на билета - 6 лева
*Обявената цена е от/до Русе

Помен

Час на пристигане - 00:00

Престой в минути - 0

Час на тръгване - 00:00

Цена на билета - 6 лева
*Обявената цена е от/до Русе

Баниска

Час на пристигане - 10:25

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 10:26

Цена на билета - 5 лева
*Обявената цена е от/до Русе

Чилнов

Час на пристигане - 10:41

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 10:42

Цена на билета - 5 лева
*Обявената цена е от/до Русе

Бъзовец

Час на пристигане - 10:53

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 10:54

Цена на билета - 5 лева
*Обявената цена е от/до Русе

Батишница

Час на пристигане - 11:00

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 11:01

Цена на билета - 4 лева
*Обявената цена е от/до Русе

Две Могили

Час на пристигане - 11:17

Престой в минути - 5

Час на тръгване - 11:22

Цена на билета - 3 лева
*Обявената цена е от/до Русе

р. Тръстеник

Час на пристигане - 11:31

Престой в минути - 1

Час на тръгване - 11:32

Цена на билета - 2,5 лева
*Обявената цена е от/до Русе

Русе

Час на пристигане - 12:05

Внимание пътници!

Автогара Юг не носи отговорност за неизпълнени разписания, както и за непредоставена навреме,неточна или непълна информация от страна на превозвачите.

Желателно е пътниците, 24 часа преди пътуването да се осведомят допълнително на Тел: 082 / 82 81 51 за евентуални промени в разписанията.