Важно! Промяна на разписанията за периода 24.12.2014 - 04.01.2015 год.

Обща информация за Автогара Русе

Русенската автогара се намира в южната част на града в непосредствена близост до ЖП гарата, което е преимущество в транпортната мрежа. Автогарата представлява цялостен и модерен транспортен комплекс, сьобразен изцяло сьс сьвременните изисквания за изграждането на подобен тип обществени учреждения. Работи се с ясната цел - подобряване на условията за пьтуващите.

За лесното ориентиране в автогарата, на всеки сектор за чакащите има табло с информация... [ Прочети още ]

Внимание пътници!

Автогара Юг не носи отговорност за неизпълнени разписания, както и за непредоставена навреме,неточна или непълна информация от страна на превозвачите.

Желателно е пътниците, 24 часа преди пътуването да се осведомят допълнително на Тел: 082 / 82 81 51 за евентуални промени в разписанията.