Помощ за лица с увреждания

Предоставяне на безплатна помощ на лица с увреждания и на лица с намалена подвижност съгласно приложение I на регламенст (ЕС) №181/2011

Автогра Юг - Русе предоставя следната помощ на лица с увреждания и на лица с намалена подвижност:

>Подсигурен пункт за лица с увреждане и на лица с намалена подвижност, където могат да съобщят за пристигането си и да получат информация за предоставяната помощ;

>Подсигурено придвижване от определения пункт до чакалнята и зоната за качване;

>Подсигурено качване на превозното средство с помощта на подемни устройства, инвалидни колички или друга необходима помощ, в зависимост от случая;

>Подсигурено товарене на багаж на лица с увреждания;

>Да получат багажа си;

>Слизане от превозното средство;

>Да вземат придружител в автобуса;

>Придвижване до своето място;

>Възможност за предварително заявяване на помощ на тел. 082 828 151, като заявката трябва да бъде подадена 36 часа преди пристигане на Автогарата и се счита за приета след обратна връзка по телефон осъществена от дежурния диспечер;