Общи условия на превозвачите

Общи условия на превозвачите за извършване на превоз на пътници

Всеки клиент на Автогара Юг - Русе може да закупи автобусен билет от касите на превозвачите, разположени в сградата.

При сдобиването си с автобусен билет потребителите на услугите на aвтогарата се съгласяват с общите условия на превозвачите за извършване на превоз на пътници:

01С настоящия билет превозвачът сключва договор за превоз на пътници, като поема своите отговорности съгласно чл. 42 до чл. 48 от Закона за автомобилните превози (обн. ДВ, бр. 82 от 17.09.1999 г., изм. и доп. Бр. 11 от 31.01.2002 г.)

02Приносителят на билета е застрахован по време на пътуването за риск „Злополука”.

03Превозвачът осигурява на притежателя на валиден билет превоз с автобус по посочения маршрут и личния му багаж в размер на един куфар и една ръчна чанта.

04В срок по-малкък от 24 часа преди пътуването общата стойност на билета не се възстановява, което е валидно и в случаи на загубен или откраднат билет.

05Превозвачът не носи отговорност за загубен или откраднат билет, дубликати на загубен или откраднат билет не се издават.

06Превозвачът не носи отговорност за закъснения по обективни причини.

07При неосъществяване на пътуването по вина на превозвача се възстановява само стойността на неосъществената част от маршрута.

08Пътникът носи лична отговорност за нанесени от него щети на превозното средство.

09Пушенето в автобуса по време на цялото пътуване е забранено.

10Пътникът е длъжен да предоставя билета при поискване за проверка от органите на ДАИ, КАТ и вътрешен контрол на превозвача.

11Ползването на индивидуалните предпазни колани в автобусите по време на пътуването е задължително.